Blogia

psiconalisis

FREUD-ABRAHAM: FASES PSICOSEXUALES

BREU RESUM DEL LLIBRE DE J.FREIXAS “PSICOPATOLOGÍA PSICOANALÍTICA                                                                                                              Fi PASSIU                              Fi ACTIU

ORALOralitat de succió ESQUIZOFRÈNIAOralitat canibalísticaMALENCONIA
ANALAnal expulsiva MANIA/PARANOIAAnal retentivaOBSESSIÓ
FÀL·LICAHISTÈRIA CONVERSIÓHISTÈRIA ANGOIXA=FÒBIA
GENITALAssumpció de la identitat de la donaAssumpció de la identitat de l’home
        
   PULSIONSJORELACIONS OBJECTE
    HISTÈRIA-No concepció de l’existència de l’òrgan sexual femení -La relació sexual entre els pares es fantasiejada com dos falus masturbant-se -En alguna ocasió es fantasieja que la mare no té falus pq ha estat castrada-Al no haver assolit la identitat sexual, tot està erotitzat: pseudoidentitat sexual-Pràctiques masturbatòries, sovint indirectes

-Desig de ser el centre

    

-Alt grau de narcissisme

-Alt grau d’amnèsia infantil

-Dificultats per recordar dates, llocs, etc.

-Llenguatge recarregat i poc precís

-Repressió, introversió (retirar la libido dels objectes externs i posar-la en fantasies)

-Pocs orgasmes vaginals i a vegades acompanyats de pèrdua de conciència (per pal·liar la culpa)

-Conversió

-Ceguera: lluita entre desig vouyerístic i repressió

 

-Búsqueda de la relació idílica

-Ideal del Jo: estar al grup èlit. Que de sobte es descobreixi que eren un diamant en el fons.

-Superjo: prohibeix l’incest i amenaça amb la castració

-Temor a que li destrueixin el penis imaginari que s’ha creat com a compensació a la castració

-Superjo identificat per mare fàlica castradora. Desplaçat a la sogra, la cap de feina

-Sovint senten que els de fora volen castrar, eliminar als fills, donat que representen el penis fantasmàtic

 
          

F

Ò

B

I

A

     

-No concepció de l’organ sexual femení (1)

-La relació sexual entre els pares es fantasiejada com dos fal·lus masturbant-se (2)

-Pràctiques masturbatòries

-A vegades es posen vermells i els incomoda per si detecten a la seva cara un signe d’excitació secual (ereutofòbia)

-Altres, plaer pels acudits verds, per excitar l’altre amb la por (v. Hichkock)

-Por a la castració

-Temor a vagines dentades, a penis que els castri, vagines que es converteixin en penis castrador

-Amnesia infantil (repressió de la masturbació infantil)

-Masturbació

-Evitació

-Estan hipervigilants als sorolls, per evitar el perill, i per fantasiejar que espien l’escena primària.

-Intenta excitar a l’altre, fent-li sentir por (pq vegi que la seva por està justificada) i així recrea l’escena masturbatòria primària

-Desplaçament (per metáfora o metonímia) de les seves pors. Així es creen les fòbies

-Els hi agrad explicar els traumes

-Deixar portes ofertes: per escapar + per espiar escena primària

-Pateixen per tots, s’identifiquen amb la por dels altres

-Provoquen paternalismo, amistat, més que desig sexual, per evitar la castració

-A vegades la por a la castració deriva en fer només masturbació i no tenir relacions

-contrafòbia, com a confirmar que els temors de castració no són reals(identificant-se amb l’Ideal del Jo), excitar-se, per crear por als altres

        

-L’Ideal del Jo fa una idealització de tot allò temut. Els perills atreven i evitar-los és heroic, emocionant

-Busquen un acompanyant contrafòbic
 

O

B

S

E

S

S

I

U

   

-Zona erògena: Anus

-Masturbació directa o indirecta d’aquest

-La femta és vista com un tresor, que cal Retenir. Per això plaer per trobar tresors entre les escombraries

-D’aquí que li agradi estalviar, retenir el coit, coleccionar pq comporta plaer de retenció)

-Resistència pasiva

-Fantasies sexuals sadiques (pegar a les natges, vexacions, etc) o anals (pixar, defecar sobre l’altre, observar la parella defecant, etc)

-Ambivalència

 

-Narcisisme: pensen que els seus pensaments tindràn conseqüències reals. Per això a vegades fan actes per controlar-los.

-Control dels esfínters es generalitza al plaer pel control

-Intel·lectualització

-Puntual o arriba sempre exactament X minuts tard (el retràs sempre és el mateix)

-Controlen tant el detall que tenen poca visió de conjunt

-Formació reactiva

-Tríada anal: ordre, tenacitat, parsimònia (arribant a vegades a gasiveria i avarícia)

-Identificació amb l’agressor (els pares que el fan controlar els esfínters), sent deprés ell el controlador (agresor) dels altres o de si mateix

-Superjo sàdic

-All+o sàdic

-Activitat sexual habitual: mmasturbació i a vegades putes.

-Fantasía força habitual: que es masturba amb el cos de l’altre

-El batallar-se amb idees per treure-se-les del cap i el que aquestes tornin fa fantasiejar amb pràctiques masturbatòries anals, fer força per expulsar la femta.

-Creuen que retenir el coit causa més plaer a la parella

-Ideal del Jo: idealitzen l’analitat (descubrir errades històriques, detalls desapercebuts…), la retenció, la parsimònia, la disciplina, la revolta, autocontrol

 
    
    
    
    
   
ESQUEMA

PULSIONS

JO

R.O.

HISTÈRIA

-Pulsió: ser el centre

-Fantasía pares masturbant-se mútuament

-Mare castrada. No existeix vagina

-Erotització

-Amnèsia infantil

-Narcisisme

-Repressió

Símptoma:Conversió

-Ideal Jo: ser centre

-Superjo: castració

FÒBIA

-Pulsió: evitar el perill

-Fantasías pares masturbant-se mútuament

-Mare castrada. No existeix vagina

-Erotització

-Amnèsia infantil

-Repressió

Símpotma: ansietat

-Ideal Jo: evitar els perills, que alhora exciten

-Superjo: castració (el temor ha de ser evitat o afrontat contrafòbicament, per negar-lo)

    
    
    
    
 

fairbairn; balint; guntrip

FAIRBAIRN, BALINT, GUNTRIP: PRINCIPALES IDEAS a partir de Bleichmar  Fairbairn:-Libido y agresión son subsidiarias de la relación de objeto y no una simple energía en busca de descarga y sin tener en cuenta al objeto-Las r.o. son internalizadas, dando origen a las estructuras endopsíquicas y a la existencia de o.i. con diferentes funciones (libidinales y destructivas)-Influyó a Kernberg y a muchos otros. Muy innovador! 

Klein y FreudDe acuerdo con la Teoría pulsional de Freud
Fairbairn, Balint, GuntripNO aceptan la Teoría pulsional de FreudEl sujeto es el resultado de las gratificaciones y frustraciones a que fue sometido en su infanciaJerarquía de la importancia del medio ambiente y las experiencias reales. Importancia pues lo que el terapeuta hace en la sesión (porque es una nueva madre). Por tanto las características reales del encuadre ayudaran a que no se repita la madre que falló en la infancia
 NB: Balint nace en Hungría, pero ejerce en Gran BretañaNB: Guntrtip divulgó la obra de Fairbairn, proponiendo algunas modificaciones  -Para muchos Winnicott también estaría en este grupo   FAIRBAIRN Y GUNTRIP-Para Fairbairn y a diferencia de Klein la pulsión de muerte No es el origen de la agresión-Para Fairbairn y Guntrip la teoría pulsional, al menos en su versión clásica, es incompatible desde una visión general con la teoría de las relaciones objetales. 3 períodos en la obra de Fairbairn:1ª y 2ª época: Influencia de Freud3ª época: Influencia de Klein y así señala a la agresión y la pulsión de muerte como etología de la patología -Fairbairn es contrario a mezclar modelos de las ciencias naturales con psicoanálisis, que concibe como una disciplina psicológica-Fairbairn se centra en como se construye la personalidad (y eso es a través de las relaciones objetales)-Para Fairbairn los impulsos No existen sin relaciones objetales. No es que se pase de un ello instintivo a la formación de un Yo, sino que ya desde el nacimiento de un Yo que, aunque primitivo, va progresivamente avanzando en las relaciones objetales-Para Fairbairn: agresión en respuesta que da el sujeto a la frustración a que lo sometió el objeto. Ello es lo que lo diferencia definitivamente de los postulados kleinianos -Qué es lo que se reprime?            Un impulso?            La estructura endopsíquica? Ejem superyó            Para Fairbairn lo que se reprime es la unidad objeto-impulso -Vamos incorporando, según Fairbairn, unidades objeto-impulso satisfactorias y frustrantes 
 FreudFairbairn
Estructura EndopsíquicaYo-ello-superyóYo atacante + objeto atacante dotados de energía agresiva Yo atacado + objeto atacado dotados de energía libidinal (Yo observador + objeto observador) = Yo central Así, para Fairbairn todos tenemos más de un Yo, provistos de distintos impulsos. Para él el mundo psíquico está disociado. Esto nos sitúa cerca de la posición esquizoide (donde predomina la escisión del yo)
  -En los sueños aparecen, según Fairbairn, los conflictos entre cada parte disociada del yo, con su objeto e impulso correspondiente -Cuando nace el niño tiene un yo central cargado de energía libidinal y agresiva. La experiencia de frustración que la madre somete al niño, hace surgir la agresión en relación con el objeto que es, por lo demás, libidinoso. Así, el objeto se vuelve ambivalente. Pero como la ambivalencia es difícil de tolerar, el niño separa lo libidinal de lo agresivo (porque no puede asumir que un mismo objeto madre tenga ambos a la vez). Para controlar el objeto peligroso, frustrante, lo introyecta, junto con los aspectos del yo correspondientes. Se constituye así la primera versión de la estructura psíquica, formada por un yo central y un objeto malo internalizado. Aquí hay una nueva división del yo, dado que el objeto malo está disociado (1- una unidad con los aspectos frustrantes; 2- una unidad con los aspectos necesitados). Cada una de las partes en las que se ha dividido el yo se une con una de estas partes                                                                                     Objeto madre REAL---                                               -                                               -Yo central (libido+agresión) ---------------------------- Frustra------------ Agresión                                               -                                                                     -                                               -                                                                     -                                               -                                                                     -                                               -                                                                     -                                                                                                          Ambivalencia objeto                                                                                                                       -                                                                                                                      -                                                                                                                      -                                                                                                                      -                                                                                                                  separa                                                                                                                  -        -                                                                                                                  -        -                                                                                                                      -         -                                                                                                       o. bueno       o.malo                                                                                                                +               +                                                                                                            ½ yo          ½ yo                                                                                                                                 -                                                                                                                                            -                                                                                                                                            -                                                                                                                                            -                                                                                                                                 -Introyección (que permite la preservación de la rela con el m.e)      -        -                                                                                                                                                                  -          -                                                                                                                                                                 -             -                                                                                                                                                                -               -                                                                                                                                                              -                  -                                                                                                                                                             -                     -                                                                                                                                                                 -                          -                                                                                                                                                  1/4 yo                      ¼ yo                                                                                                                                             +                                     +                                                                                                                ½ o.m (frustrant)                               ½ o.m         (necesitado)                                                                                                                                              -                                  -                                                                                                                                                -                                 -                                                                                                                                                             -                           --               -      -      -          -
Yo ideal (Yo central + parte pral obj)Yo libidinal (Yo necesitado+aspectos excitantes obj)Yo antilibidinal (Yo agresivo+obj rechazante 
  

-El concepto de “posición esquizoide” de Fairbairn, en este concepto se basó Klein para crear en 1946 el término “posición esquizo-paranoide”

-Fairbairn considera:

            La histeria (contra lo que afirman los clásicos) próxima a la fase oral. Aquí la vagina representa simbólicamente una boca.

            Obsesivo: retiene objeto bueno y malo como internos e intenta dominarlos

            Fóbico: los trata como externalizados e intenta huir del objeto malo y refugiarse en el bueno

            Paranoide: externaliza el o.m. para atacarlo

                              Internaliza y se identifica con o.bueno, llegando a convencerse así de que él tiene toda la razón

            Histerico: Externaliza el o. bueno y se aferra a él en su mundo externo

                             Internaliza y rechaza su o. malo en su mundo interno

 

-Represión:

            1/ Clásicos: surge de la situación edípica

            2/ Fairbairn: surge de la necesidad de manejar la agresión y la libido dirigidas hacia la madre, único objeto de importancia de quien el niño depende por completo. La dependencia infantil es mucho más importante que la situación edípica

 

Fairbairn: En la mente del niño hay una superposición de los aspectos buenos y malos de la madre y el padre. Si las relaciones primordiales resultan satisfactorias, el conflicto edípico tendrá una intensidad tolerable. Las necesidades genitales varían en proporción inversa a la satisfacción de las necesidades emocionales primarias

 

-En conclusión: la dinámica que define las características estructurales de la mente es esencialmente de tipo objetal. El motor está en el estilo de vínculo con los objetos reales del niño y cada aspecto de esos objetos es internalizado. Como consecuencia de dichas introyecciones el yo se va disociando para manejar los aspectos diversos que va tomando la organización psíquica

 

3 partes en la estructura psíquica:

              yo central + parte principal del objeto = Yo ideal

              yo necesitado + aspectos excitantes del objeto = Yo libidinal

              aspectos agresivos del yo + objeto rechazante = Yo antilibidinal = Saboteador interno 

-Superyo = Yo antilibidinal + objetos antilibidinales + Yo ideal

-Para Sutherland (1980), en su trabajo sobre el grupo británico, la secuencia en la formación del mundo interno es:

            1º/ Yo unitario al nacer

            2º/ Frustración del medio ambiente

            3º/ Introyección del objeto frustrante (que es a su vez necesitado y rechazante)

            4º/ División del objeto frustrante en aspectos necesitados y frustrantes

                                   +

                 Escisión del Yo

                                   +

                 Establecimiento de relaciones entre:            o. necesitado – parte del Yo

                                                                                  o. frustrante – parte del Yo

-Los deseos genitales No pueden ser satisfechos por completo pero encuentran diversas vías de sustitución. La curiosidad sexual es una. Las imágenes genitales de la madre y padre son,. Al igual que los objetos arcaicos, escindidas en buenas y malas e internalizadas. Al final del desarrollo estos objetos se han convertido en estructuras compuestas, armadas mediante la superposición y fusión de los objetos. La estructura e intensidad sexuales permanecen íntimamente asociadas a tales procesos y la etiología de las perversiones se adjudica a esta fase del desarrollo.

      GUNTRIP  

Coincide en todo con Fairbairn excepto en la naturaleza del self:

 

Guntrip dice que el self busca activamente relaciones sádicas alejamiento de los objetos (ejem en los esquizoides) Gruntip se acerca aquí en el papel de la agresión a Klein

Guntrip: terror más primario: al aniquilamiento: así, en neurosis psico. maniaco depresivas son defensas ante este terror.

    

BALINT

 

Balint

Falta básica causa Psicopatología

Clásicos

Conflicto edípico causa Psicopatología

  

Falta Básica                                                    Conflicto edípico

 

Frustra: y gratifica intensidad    >          frustra y gratifica intensidad

   

-La falta básica hace que las personas que la han experimentado valoren más el tono de voz (si es frustrante/gratificante) que las propias palabras

 

-El ámbito de la falta básica es preverbal y preedípico

 

Aquñi no hay conflicto, sólo una falla o hueco. Relación diádica. El lenguaje más que para comunicar es para contactar

 

3 ámbitos:

            1/ ámbito de la falta básica

            2/ ámbito edípico

            3/ ámbito de la creación

 El ámbito edípico:

            -tríada

            -lenguaje que se le da generalmente en vida adulta

            -eje pasa a través del conflicto de fuerzas entre instancias con distintas funciones

 

El ámbito de la creación:

            -ni díada ni tríada, ausencia de objeto externo: dado que hay esta ausencia este cambio No participa en trans. Y por tanto es de difícil análisis

            -engloba el paso de un preobjeto a un objeto (que cono tal, entra automáticamente en el ámbito de la falta básica donde las relaciones son diádicas)

            -puede expresarse a través del silencio que, entonces no solo significará resistencia, sino también retracción hacia este sector psíquico en el que no hayu objeto y en ele que se gestan todos los pensamientos, ideas y obras humana (ptos de contacto entre ámbito de la creación de Balint y espacio transicional de Winnicott)

            -no relación con el ambiente

            -ausencia objeto externo e interno

 

Falla básica podría deberse a una diferenciación entre necesidades y recursos que proporciona el medio.

Puede ser que necesidades fueran muy grandes o recursos externos insuficientes. El analista debe llenar la falla.

El paciente vive las interpretaciones como frustraciones o gratificaciones. Si no hay gratificación el paciente No siente cólera sino sensación de vacío. Esta idea guarda relación con Winnicott para los pacientes con falso self y con Meltzer para pacientes con identificación adhesiva. También se asemeja a ciertos aspectos de los pacientes autistas y postautistas

 

-Lo que sucede en el ámbito de la falta básica está representando una regresión a modalidades de relación preverbal.

 

-La diferencia entre:

            1/ regresión benigna: para resolver la falta

            2/ regresión maligna: lo estanca en el proceso interminable de demandas de gratificación al analista

 

-El tipo de regresión dependerá de:

            a/ la estructura del paciente y su yo

            b/ de la contratransferencia del analista

   

Clásicos: traducir el lenguaje edípico

Kleinianos: interpretar hechos preverbales. Interpretar la transferencia. Se va 2educando” al paciente para que, no sin grandes cantidades de odio, éste empieza a descubrir lo que le sucede en el nuevo idioma. Al hacerlo introyecta la imagen idealizada del analista. Esto suele ser beneficioso, sin embargo Balint plantea que es artificial.

   

Winnicott

a través regresión el analista ha de convertirse en el objeto primario y restaurar los daños que este ocasionó.            

Balint

Lo que dice Winnicott NO es posible.

Lo único que hay que hacer es darle tiempo para encontrarse a sí mismo, y para aceptar que la falta básica No la podrá eliminar con el análisis.

Permitírsela que el mismo descubra su camino al mundo de los objetos, más que hacer interpretaciones profundas. El analista sólo ha de ser un medio neutro y cálido que permita el camino del paciente (Balint No está de acuerdo con la experiencia emocional correctiva)

     AFINIDADES  FAIRBAIRN-GUNTRIP-BALINT 

-La relación real con el bebé es básica. Por eso necesidad de encuadre cálido y empático como variable imprescindible. Especialmente insistente se muestra Balint. Por su parte, Fairbairn y Guntrip aunque le dan impor, usan más la interpretación

-Para los 3 el centro de la teoría está ubicado en la relación: madre-bebé/paciente-analista. Para que el sujeto pueda amar y gozar debe haber sido amado y gozado

-Peso en ambiente, aunque también se reconoce una parte de uno mismo

-Las características reales de la madre son cruciales en el desarrollo del infante

-La estructura endopsíquica resulta de la interacción innato-ambiente

-Fairbairn el que tuvo más relevancia, sobretodos su visión de los sueños     CRÍTICAS A FAIRBAIRN, GUNTRIP Y BALINT 

-Guntrip es el que más aceptó a Klein, de los 3

-En el análisis de los autores de las r.o, en sus puntos fuertes y débiles, fijarse en 3 puntos:

            1/ Papel de fantasía inconsciente y del narcisismo. Lugar que se asigna al complejo de Edipo

            2/ Si la madre es responsable de los trastornos de su hijo

            3/ Tipo de técnica:

                        3.1./ Basado en interpretación + insight

                        3.2./ Basado en vínculo REAL con el analista

 

-10 PUNTOS QUE RESUMEN LA TEORIA DE FAIRBAIRN:

            1/ Discrepa de Freud que el conflicto se basa en la lucha impulsos-defensas

            2/ Primero viene la r.o,, en la que entonces sí se vuelca el impulso. Pero la libido busca el objeto (y no el placer como dice Freud)

            3/ Frustración provoca la agresión a diferencia de Freud que dice que la pulsión de muerte es independiente y no consecuencia de la frustración

            4/ Procesos esquizoides explican la patología y el funcionamiento mental

            5/ O.i. tienen relación con los o.e.

            6/ Sueño= representa o.i, donde se ven sus relaciones y la organización de la mente con sus subestructuras

            7/ O.i. surge como consecuencia de las relaciones con el o.e., tanto a nivel de fantasía y pulsiones, de mecanismos de escisión y proyección y de carácter real de los objetos externos

            8/ Varios Yo y superyó que según su carácter libidinal o antilibidinal será de persecución interna o de estímulo creador

            9/ Divide la patología de acuerdo con lo que sucede en el objeto bueno y malo; sus disociaciones y proyecciones explican los conflictos de las neurosis y las psicosis

            10/ Lo esencial es el proceso de dependencia del objeto externo, la independencia progresiva es una parte principal del desarrollo. El complejo de Edipo queda en un lugar secundario como causa de la conflictiva humana

           

            Uno de los mejores trabajos de Fairbairn “Las estructuras endopsíquicas consideradas en términos de relaciones de objeto” 

Fairbairn: 2 yo (libidinal y antilibidinal=saboteador interno) + 2 superyo (libidinal y antilibidinal) + 1 yo central

 

-Es criticable que Fairbairn y Guntrip expliquen la agresividad sólo por la frustración, sin tener en cuenta las fuentes internas. La misma crítica sirve para Winnicott y Kohut

-Freud, Hartmann, Klein y lacan dicen que la agresión no pude entenderse solamente por frustración

-Siguiendo la crítica a Fairbairn y Guntrip respecto al origen de la agresión, decir que esta pueda ser causada por la envidia. Así, Klein habla de que con la envidia se ataca lo bueno. Lacan habla de que el narcisismo genera agresividad. Piénsese en una madre que cuida muy adecuadamente a su hijo y un día porque está cansada y no atiende el capricho del niño justo en ese momento, este se puede sentir frustrado pero la causa será su narcisismo y omnipotencia (que quiere tener a la madre a cualquier hora, por más que está bien atendido)

-Otra crítica a Fairbairn es que reduce mucho el papel del complejo de Edipo (lo pone en segundo lugar frente a la dependencia con la madre). Sería mejor complementar ambas y pensar que si la madre no está también puede alimentar las fantasías edípicas.

 

Falta básica (Balint) recuerda a:

            Falso self (Winnicott)

            Identificación adhesiva (Bick; Meltzer)

            Personalidades como si (Helen Deutsch)

 -El psicoanálisis postfreudiano en su mayoría (sitúese a los kleinianos y postkleinianos) está interesado en el estudio de los procesos preedípicos o diádicos de relación madre-bebé

FREUD: ETAPAS EN SU OBRA

ETAPAS EN LA OBRA DE FREUD a partir de Ávila Ya en Estudios sobre la histeria (1895) aparecen conceptos como represión, resistencia, o fantasía sexual inconsciente, pero se considera La interpretación de los sueños (1900) como el nacimiento de su obra. En ella se podrían diferenciar 3 periodos:   1900-1909  Con La interpretación de los sueños (1900)  y Proyecto de una psicología científica (1895) Freud fundamenta la metapsicología. Para explicar los sueños se basa en la primera tópica. Esta teoría también tiene gran peso específico en Psicopatología de la vida cotidiana (1904), donde señala que la regresión es fruto de la resistencia a la conciencia y de ahí los actos fallidos y los síntomas.En Tres ensayos para una teoría sexual propone que la sexualidad está basada en las pulsiones (y no en los instintos como proponía la biología y la psicología de su época)Para Freud el desarrollo de la sexualidad es en dos fases: una primera perversa, polimorfa y pregenital y una segunda genital o adulta. Entre ambas hay un periodo de latencia.Se va construyendo la teoría edípica.En Formulaciones sobre los dos principios del funcionamiento psíquico (1910) establece la dialéctica entre las pulsiones eróticas y las del yo o de autoconservación, completando así la primera teoría pulsional (que se mantendrá hasta 1920 con la publicación de Más allá del principio de placer).En esta época va a la Clark University (EEUU) a dar unas conferencias, dado el prestigio que está ganando   1911-1920 Aparece una obra muy importante: Introducción al narcisismo (1914). Más allá del principio de placer (1920). Aquí nace la segunda teoría pulsional, en la que aparece un concepto nuevo: pulsión de muerte. Así, en esta obra se aprecia la dialéctica Eros-Thanatos o Pulsión de vida-Pulsión de muerte.Otro tema relevante de este periodo es la transferencia que, si bien, en su obra La dinámica de la transferencia (1912) dice que está al servicio de la resistencia, después en Observaciones sobre el amor de transferencia (1915) dice que sí es útil y que es un elemento clave en la cura.   1920-1939 La psicología de las masas y análisis del yo (1921) y El yo y el ello (1923) muestran que Freud ha completado la segunda tópica y la relación de estos conceptos con la cultura, aunque volverá unos años después con El malestar en la cultura (1925)  y Nuevas aportaciones al psicoanálisis (1933).  Su aportación clínica más importante es Inhibición, síntoma y angustia (1925) donde explica como el yo, amenazado por el ello y el superyó, emite sus señales a fin de crear sus defensas (entre ellas la represión).Habla de la técnica en Análisis terminable e interminable (1937) y Construcciones en psicoanálisis (1937).Dedicó mucho tiempo a Moisés y la religión monoteísta (1939), aunque en esta obra No aporta conceptos nuevos.       

postkleinianos

ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES POSTKLEINIANOS a partir de Bleichmar  Además de los Bion y Meltzer (para algunos considerados postkleinianos y para otros kleinianos) o de Betty Joseph, hay otros autores que siguieron a Klein y de importancia:   HEINRICH RACKER -Él en Argentina y Paula Heimann en Londres, son los primeros que estudian el uso de la contratransferencia como elemento terapéutico -Contratransferencia. Tipos:            1/ Contratransferencia concordante: en favor de la empatía. Indicada            2/ Contratransferencia complementaria: el T sin darse cuenta asume, actúa, una parte de lo que el paciente le puso. Contraindicada , iatrogénica. Así, el terapeuta se está identificando con un objeto parcial     R.H. ETCHEGOYEN -Expresidente de la IPA-Fue presidente de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y cofundador de la misma-Uno de los mejores libros que hay sobre técnica: “Los fundamentos de la técnica psicoanalítica”-No hacer interpretación y ya está, sino lo que puede entender el paciente en ese momento: la interpretación que resuelve lo mejor posible la neurosis de transferencia del paciente en ese momento-Análisis del narcisismo en el vínculo con el T y de la dependencia-Ansiedades separación-Trabajo destacado: “Validez de la interpretación transferencial en el aquí y ahora para la reconstrucción del desarrollo psíquico temprano”-El desarrollo temprano se ve en la transferencia psicótica. Es diferente del desarrollo infantil, que se ve en la transferencia neurótica-A veces se pueden apreciar los 3 polos: desarrollo temprano, infantil, actual en una misma estructura-Lo que cuenta el paciente, sus recuerdos, cambian en el curso del tratamiento-No hacemos como creen Winnicott et al, experiencias correctivas       DAVID LIBERMAN -Piensa que los puntos de fijación libidinales que determinan las neurosis y las psicosis tienen una relación significativa con los modos comunicativos de los pacientes. Así, habla de:             A/ Observador no participante=esquizoide: observa sin participar afectivamente            B/ Depresivo: observador participante, cuya comunicación se centra en los sentimientos y la autoestima            C/ Psicopatía y perversión: persona de acción. Dificultad para pensamiento sin acción. Déficit de símbolos verbales            D/ Neurosis obsesiva clásica: lenguaje muy detallista que comunica poco y alejado de los afectos            E/ Fobia: atemorizado, huidizo. En la sesión el analista alterna la imagen del objeto fobígeno y protector            F/ Histeria de conversión y carácter histérico: persona demostrativa. Canales de comunicación: cuerpo, mente, acción, que pierden su sincronización por la regresión Transf., pasando el cuerpo y la conducta a ser los más utilizados para expresar            G/ Organoneurosis: persona infantil. Tiene rasgos semejantes al depresivo, expresan sus conflictos y fantasías a nivel visceral y del sistema nervioso autónomo -Obra principal: Lingüística, interacción comunicativa y proceso psicoanalítico                           Lenguaje y técnica psicoanalítica   -A partir de la comunicación, nueva clasificación psicopatológica:            1/ Pacientes con perturbaciones de predominio pragmático: psicopatías, perversiones, adicciones, psicosis maniaco-depresivas y esquizofrenias            2/ Pacientes con perturbaciones a predominio semántico: esquizoidías, ciclotímias, organoneurosis, hipocondrías y diátesis traumáticas            3/ Pacientes con perturbaciones a predominio sintáctico: histerias, fobias, obsesiones y compulsiones            Con esta clasificación se corresponden, en gran medida, 6 estilos comunicativos:               1/ Reflexivo: es el de la persona observadora no participante=esquizoide            2/ Lírico: depresivo            3/ Épico: actuador            4/ Narrativo: neurosis obsesiva            5/ Estilo se suspenso: fobia            6/ Estético: histeria -Estos estilos se superponen, nunca en estado puro. Así, cada uno se complementa mejor con otro (a modo de media naranja). Este segundo es el que debe adoptar el T para ayudar al paciente. Así:            Narrativo-épico            Reflexivo-dramático que crea suspenso   ESTHER BICK Destacó más por su trabajo clínico, que por su obra escrita (muy breve). Pero sus aportaciones fueron de gran interés. Especialmente:1-     método de observación de bebés2-     fenómeno de la segunda piel: fenómenos defensivos que incluyen aspectos como la identificación adhesiva, y que son respuesta a no haber podido introyectar un continente   LEON GRINBERG -Creó en “Culpa y depresión” (1963), los conceptos de:            1- Culpa persecutoria            2- Culpa depresiva-Considera que en los casos de violencia desmesurada, con crímenes brutales, se ha producido un estallido de la culpa persecutoria, así como en los casos en que la destructividad se vuelca violentamente, tal como ocurre en los suicidios-Principal aportación: concepto de contraidentificación proyectiva (que depende para Grinbreg, únicamente del paciente, a diferencia de para Etchegoyen). Grinberg lo justifica con el siguiente ejemplo:            Una muchacha que consultó luego de 4 tratamientos fracasados; en todos intentó seducir al T y en algunos logró convertir la situación terapéutica en un vínculo de amistad, aunque bastante erotizado. Cuando el nuevo analista se resistió a ello, la paciente terminó por interrumpir también con él. Es probable que haya puntos comunes entre la contratransferencia de este analista y la de los anteriores, pero puede suceder que cada uno de ellos procese el mismo impacto Transf. de la seducción en distintos niveles de intensidad, lo que pueda sentir de  manera diferente y agregue aspectos personales a la cuestión    HERBERT ROSENFELD -Nació en Alemania, pero vivió en Inglaterra-Estudió la psicosis-Fenómenos narcisistas: diferencia:            1/ los impulsados por la pulsión de muerte. Aquí hay que destacar que su concepto de self-narcisista que proyecta en el analista todos los sentimientos del conflicto, se puede comparar al pecho-inodoro de Meltzer            2/ los impulsados por lo libidinal, por pulsiones de vida-Pulsión de muerte no está en desuso. Es ÚTIL!!! Algunos pacientes la usan para destruir y atacar sus propias capacidades constructivas y amorosas-Teoría de la homosexualidad: las ansiedades homosexuales son producto de ansiedades paranoides, siendo la seducción homosexual un intento de aplacar al perseguidor-Discrepa de Freud en que para Freud los psicóticos no hacen transferencia psicótica porque su libido se vuelca narcisísticamente sobre ellos mismos, desconectándose así del objeto externo. No son analizables según Freud. Rosenfeld dice que sí son analizables (coincide con Sullivan y Frieda Fromm Reichmann)-Libro: “Psychotic States”-Concepto de transferencia psicótica-La despersonalización es fruto de la i.p. masiva-No busca convertirse en un objeto idealizado para el paciente porque aumentaría la fantasía psicótica del analista   ZAC, J -Ansiedades de separación ante vacaciones, intercesión, etc que se relacionan con fantasías con la madre y la escena primaria y sentimientos como celos, envidia o pérdida-Estudios de la psicopatía   BARANGER, W -Estudió los conceptos de objeto y posición de Klein-Importancia de la pareja terapéutica. Como el narcisismo puede dificultar la cura-Importancia de analista y analizado-Para cada tipo de paciente habrá un tipo de analista adecuado    HANNA SEGAL -Resumió la obra de Klein-Se centra en el simbolismo, fruto de su experiencia con psicóticos -Así crea la ecuación simbólica: capacidad para usar símbolos implica la construcción de vínculos entre el símbolo y lo simbolizado que a la vez deja espacio entre ambos para que se diferencien. Si no se pueden diferenciar se crea la ecuación simbólica símbolo=simbolizado. Cuando pasa esto es por culpa de la identificación proyectiva. Si sucede esta ecuación en que no hay distinción entre símbolo y simbolizado esto perjudica al pensamiento-El simbolismo será posible, pues, si puede haber separación del objeto primario      

NB: Postkleinianos atienden a qué sucede en la transferencia, a diferencia de Klein que va más directamente a las fantasías tempranas, sin considerar primero que sucede en la transferencia

bion

PRINCIPALES IDEAS DE BION   a partir de Grinberg  GRUPOS 

El ser humano siempre necesita estar en grupo, aun cuando su conducta manifiesta no lo parezca.

Ya desde el comienzo pertenece a un grupo: el grupo familiar.

El clima emocional de un grupo a veces envuelve también al terapeuta, porque es mucho más fuerte que las características de cada uno de sus individuos.

En la reunión de un grupo para realizar una tarea puede distinguirse una dialéctica entre la tendencia a desarrollar efectivamente dicha tarea y la tendencia a oponerse a ella.

 

El grupo, en ocasiones funciona como una unidad (aunque sus integrantes no se den cuenta). Así, hay que atender al grupo en conjunto y no a cada uno de sus miembros, porque atendiendo a la totalidad encontramos nuevos significados. Este funcionamiento como unidad hace pensar en la mentalidad grupal (=actividad mental colectiva, que se produce cuando las personas se reúnen en grupo.

 

La mentalidad grupal a veces está en riña con la individual. De aquí el concepto de cultura grupal (=interjuego entre mentalidad grupal i intereses individuales). Así, veremos que, resultado de este interjuego, el grupo en cada momento se comportará buscando unas tareas, y organizándose de una manera determinada para ello.

     

IMPORTANTE     Hubo una evolución en el pensamiento de Bion con respecto a los grupos. Así sustituyó la dialéctica grupo con predominio de los s.b vs grupo de trabajo, por la relación entre el místico o genio y el grupo. En esta renovación teórica Bion señala (entre muchas otras cosas) que:

            1/ La unidad afectiva de los miembros del grupo de trabajo es comparable a la relación de reciprocidad entre el místico y el grupo

            2/ Los grupos especializados de trabajo (Iglesia, ejército, aristocracia, ETC) los sustituye por el grupo institución

  

Supuestos básicos (o suposiciones básicas)= impulsos emocionales que obedecen a una evitació de la frustración que comporta todo aprendizaje por exeperiencia y por tanto todo cambio que implique progreso y que responden a un pensamiento mágico (de resolución mágica de las dificultades). La predominancia de uno de estos supuestos va variando en función del momento. Puede variar varias veces en una sesión o mantenerse estable durante meses. Estos supuestos son inconscientes y muchas veces opuestos a las opiniones conscientes de los miembros. Hacen ver como el grupo encara la tarea, por lo tanto la cultura del grupo mostrará evidencias de los supuestos básicos.

 

3 tipos de supuestos básicos:

 

1/ Supuesto básico de dependencia (sbD) Convicción de que están reunidos para que alguien, de quien el grupo depende de forma absoluta, provea a este de todas las satisfacciones y deseos.

 2/ Supuesto básico de ataque-fuga (sbF) Existe un enemigo (objeto malo, que es externo) al que hay que atacar o del que se ha de huir. 

3/ Supuesto básico de apareamiento (sbA) Cualquiera que sean los problemas del grupo, un hecho futuro o alguien que nacerá los resolverá. Hay una esperanza de tipo mesiánico. Muchas veces la esperanza está puesta en una pareja del grupo, que se espera que algún día tendrán un hijo-salvador. En este supuesto básico lo importante es el futuro, no el presente.  Si se hiciera eco en el presente el supuesto no se podría mantener porque el fin del supuesto es decir algo vendrá, la salvación llegará –véase las religiones con sus esperanzas de una vida en el paraíso), el presente sería destruir esa ilusión, mientras se ponga en el futuro siempre se puede mantener la utopía viva.

 

NB: En los grupos es importante analizar la relación entre el s.b.activo y las opiniones individuales (estén o no en concordancia con el s.b.activo).

 Valencia= La participación en el grupo de supuesto básico, que es inconsciente. El terapeuta también participa de este nivel de funcionamiento y enfrenta en el grupo el mismo o parecido dilema de todos los integrantes. Cooperación= Participación en el grupo de trabajo, que puede ser inconsciente o consciente  

Grupo de supuesto básico (o grupo básico)= Tipos de cultura de grupo.

3 tipos de grupos de supuesto básico (o grupos básicos):

 

1/ Grupo de dependencia Se comporta frente al T como si toda labor hubiera de ser emprendida por éste; la pérdida casi total de juicio crítico, la pasividad u otras formas de conducta evidencian esta configuración. En ocasiones pueden buscar la atención individual.

El terapeuta comprometido como lo está en la situación emocional del grupo, percibirá la molestia asociada a la frustración de las expectativas grupales que realizando su labor interpretativa (el grupo siente que no satisface). Si el T a través de su señalamiento de la fantasía grupal, desmiente su rol de proveedor o sugiere la necesidad de esclarecer las situaciones subyacentes –sugerencia que representa para el grupo una negativa por parte del T a asumir el rol que se le ha adjudicado y la exigencia a funcionar en un nivel más adulto- el grupo puede reaccionar, ante el peligro que lo amenaza de maneras diferentes:

-Una posible respuesta es que el grupo, manteniendo su supuesto básico, busque en otra persona o idea el líder deificado. (A veces es el miembro más enfermo el que reemplaza como líder la figura del terapeuta). En otras oportunidades, el liderazgo se coloca en la historia del grupo, dedicándose mucho tiempo a su confección y enseñanza. Esta actividad, que consiste en recordar o apelar a las tradiciones del grupo, actúa como una memoria que se opone a la evolución de cualquier idea nueva.

-Otra vicisitud es la sustitución del supuesto básico de dependencia por otro (con el correspondiente cambio de clima emocional, liderazgo y roles). En casos extremos de conflicto con la idea nueva (la interpretación) el grupo puede reaccionar produciendo una nueva forma de organización, que necesita la participación de algún grupo externo. Esta forma de reacción llamada forma aberrante, consiste, en el caso del grupo de dependencia, en presionar a través de la acción sobre algún grupo externo, para influirlo o ser influido por este.

Debido a su propia valencia el terapeuta de grupo está expuesto siempre a funcionar en el nivel de supuesto básico. Esto se pone en evidencia a través de cambios de actitud o modificaciones de su técnica; por ejemplo dar interpretaciones al individuo dentro del grupo, en lugar de dirigirlas al grupo como totalidad.

  

2/ Grupo de ataque-fuga Tiene su líder en personalidades paranoides. El líder debe dar sustento a la idea de que existe un enemigo dentro o fuera del grupo del que es necesario defenderse o huir. En los grupos terapéuticos el enemigo puede ser un miembro del grupo, la persona del terapeuta, sus palabras, la enfermedad física (como en el grupo del CEPP) o mental, etc.

            Cuando el terapeuta es considerado el enemigo, el grupo se comporta ignorando sus intervenciones, o demostrando su desprecio a través de actos o palabras.

            Forma aberrante de este tipo de cultura son actividades tendentes a tomar posesión de la persona del terapeuta, o de grupos externos, o a ser poseídos por un grupo exterior, o sus ideologías.

 

3/ Grupo de apareamiento El líder es algo o alguien que no ha nacido aún. La pareja puede establecerse entre dos integrantes que dialogan; el resto del grupo no sólo tolera sino que estimula esta relación. No reacciona con celos, ya que esta pareja es considerada como conteniendo la esperanza del nacimiento de un futuro líder que salvará al grupo. Para que esto suceda, la esperanza mesiánica no debe verse realizada nunca (sino mantenerse siempre en un futuro, para no frustrar la ilusión).

El terapeuta, con su curiosidad altamente estimulada, puede también participar de la esperanza mesiánica, con la consiguiente pérdida de su eficacia como observador.

La forma aberrante de este tipo de cultura: tendencia a la escisión.

            Frente a la amenaza de la idea nueva (la sana, la que permite evolucionar, llamada por Bion idea mesiánica; y que debe diferenciarse de la esperanza mesiánica) el grupo puede, defensivamente, escindirse. Producida la escisión, una paret del grupo seguirá conteniendo la esperanza mesiánica, es decir, continuará bajo el supuesto básico de apareamiento. Las vicisitudes de la otra parte dependerán de una serie de factores, entre ellos su tolerancia a la idea nueva y su tendencia a funcionar nuevamente como grupo de supuesto básico.

            La forma aberrante aparece siempre que el grupo tenga que encarar una nueva idea que promueve evolución y que no pude instrumentar en una cultura de grupo de trabajo, ni neutralizar en una cultura de supuesto básico, trayendo aparejada la posibilidad de cambio catastrófico.

  

¡IMPORTANTE    Los supuestos básicos pueden alternar dentro de una misma sesión, o mantenerse durante muchos meses; NUNCA coexisten. Las emociones asociadas a ellos pueden ser descritas en los términos habituales de angustia, miedo, amor, sexo, odio, etc, sin embargo las emociones en un grupo de dependencia tienen una cualidad diferente, de en un grupo de ataque-fuga y de en uno de apareamiento.

 La tenacidad con la que el grupo se adhiere a métodos primitivos (grupos de supuesto básico) se debe a la intensidad de los mecanismos de identificación proyectiva que utiliza para defenderse de las ansiedades psicóticas. 

Respecto al lenguaje y su uso, decir que en el grupo básico el lenguaje no aparece desarrollado como una forma de pensamiento, sino utilizado como una forma de acción. No pretende, pues, comunicar (cualidad que depende en parte de la formación y utilización de símbolos). Tiene más semejanzas con el lenguaje del psicótico, que con el dels neurótico.

 

IMPORTANTE     El grupo de supuesto básico NO tiene noción de TIEMPO y por ello no tolera la frustración.

 

Gaburri, hace una analogía entre los supuestos básicos y las tres fantasías originarias. Así:

1/ La fantasía originaria de seducción (confianza) sería equiparable a sbD

2/ La fantasía originaria de castración (persecución) sería equiparable a sbF

3/ La fantasía originaria de la escena primaria (esperanza) sería equiparable a sbA   

Grupo de Trabajo (Gt): Requiere de sus miembros cooperación y esfuerzo; NO se da por valencia sino por cierta madurez y entrenamiento para participar en él. Es un estado mental que implica contacto con la realidad, tolerancia a la frustración, control de las emociones, (sería análogo en sus características al Yo).

 

Hay una cultura grupal en relación al grupo de trabajo y otra diferente en relación a los s.b.

 

La actividad de grupo de trabajo es perturbada por el grupo de supuesto básico; la tendencia a la diferenciación del individuo se contrapone a su tendencia regresiva a no hacerlo. El conflicto puede formularse de diversas maneras:

            1/ Como conflicto entre la idea nueva y el grupo

            2/ Entre el individuo como persona y como miembro del grupo

            3/ Entre el Gt y el g.s.b  

Para explicar lo que pasa con los supuestos básicos que no están operativos (los dos que no predominan en un determinado momento), Bion habla del estado o actividad protomental (el cual se trata más de una idea teórica explicativa, que observable en la práctica clínica). Para Bion estado o actividad protomental es aquel sistema donde lo físico y lo psíquico se hallan indiferenciados. De este sistema parten las emociones propias del supuesto mental que domina la vida mental, y en dicho sistema están también los otros dos supuestos básicos no operativos. Para Bion estos niveles protomentales dan lugar a las enfermedades de grupo.  En resumen, la matriz de las enfermedades debe buscarse en:

            1/ La relación del individuo con determinado supuesto básico, ya sea que trate de preservarlo o que luche contra él.

            2/ En las etapas protomentales de los otros supuestos básicos no operativos en ese momento.

            Para Bion ello daría explicación a las enfermedades físicas. Así los sistemas protomentales (pmA, pmD, pmF) forman una base o matriz de los grupos y al evolucionar aparecerán, ya sea como fenómenos psíquicos vinculados al supuesto básico activo o como fenómenos físicos. Para Bion las enfermedades psicosomáticas tienen su origen en un sistema protomental conjuntamente con la estructura emocional asociada

 

Grupo de trabajo: instituciones sociales que realizan una determinada función contenedora e instrumentalizadora de los fenómenos de supuesto básico de la sociedad como grupo. Así, algunos ejemplos son la iglesia, el ejército, la aristocracia, etc. Hay más de los dichos en el ejemplo, no solo estos tres. Siguiendo los ejemplos anteriores:

            -La iglesia instrumentaliza el sbD

            -El ejército el supuesto básico de ataque-fuga

            -La aristocracia el s.b.A (las castas altas se aparean entre ellas, los de sangre real se casan entre ellos, etc)

El fracaso de uno de estos subgrupos institucionalizados en contener eficazmente el s.b –porque éste se halla especialmente activo o porque por algún motivo es sustituido por otro- provocará reacciones en el subgrupo o en la sociedad de la que forma parte. Se producirá entonces una nueva y diferente estructuración que podrá evolucionar hacia el cambio o bien reactivar las tendencias a evitarlo.

  

El mítico o genio: portador de la idea nueva. Es siempre disruptivo para el grupo. Puede presentarse al grupo como revolucionario o sostener, por el contrario, que está en un todo de acuerdo con las leyes que rigen el grupo. Puede ser creativo o nihilista, y seguramente será considerado, en algún momento, o por una parte del grupo, como tal. De hecho, todo genio, místico o mesías es ambas cosas, ya que la naturaleza de sus contribuciones será seguramente destructiva de ciertas leyes, convenciones o cultura.

 

El establishment: trata de proteger al grupo de la disrupción. Tiene que hacer una función de metabolización de la idea nueva para que pueda ser digerible por el grupo. Así tendrá al mismo tiempo que limitar los aspectos más disruptivos de la idea nueva, para hacerla a su vez accesible a los miembros del grupo que no son geniales.

 

Tipos de relación místico-grupo:
1/ Relación Comensal: No hay confrontación ni cambio

2/ Relación Simbiótica: Hay confrontación, que en última instancia, será beneficiosa para ambos: las ideas del místico-genio son analizadas y tenidas en cuenta, sus contribuciones generan hostilidad o benevolencia. Esta relación produce crecimiento, tanto en el místico-genio como en el grupo, aunque este crecimiento no es siempre fácilmente observable. Las emociones predominantes son: amor, odio y conocimiento.

3/ Relación Parasitaria: Envidia es un factor central. El resultado de la asociación es el despojo y destrucción de ambos. Un ejemplo, es el del grupo que promueve a un individuo excepcional por su rol creativo-disruptivo, a una posición en el establishment donde su fuerza es absorbida en funciones administrativas.      PSICOSIS 

-Bion diferencia entre:

            1/ Identificación proyectiva realista , que puede ser devuelta por el continente de manera más elaborada. Ayuda a la empatía, a pensar

            2/ Identificación proyectiva patológica

 

-Consciencia desde el principio de la vida, aunque sólo de forma rudimentaria

 

-Personalidad psicótica (no implica necesariamente un diagnóstico de psicosis clínica, sino que en la terapia todos desplegamos partes psicóticas y neuróticas)

 

-La permeabilidad psicótica se caracteriza por el temor a una aniquilación inminente. En la transferencia se observan relaciones precipitadas, frágiles

 

-El sentimiento que domine la relación (envidia, amor, tec) determinará el tipo de relación continente-contenido. Así, tendremos:

            a/ Relación continente-contenido de crecimiento: posibilita el desarrollo

            b/ Relación continente-contenido de decrecimiento: predominio de la envidia que hace de esta relación continente-contenido una relación que No favorece el crecimiento.

 

-La parte psicótica tiende a organizar un superyó que se opone al aprendizaje por experiencia. La culpa es aquí muy persecutoria, más que en un superyó más sano

 

-El esquizofrénico cuando puede ir cogiendo conciencia de su locura, odia al analista por habérsela mostrado y puede haber una agravación sintomática

  MANIFESTACIONES CLÍNICAS TRANSFERENCIALES DE LA PERSONALIDAD PSICÓTICA :

                -Ataque al vínculo con el T

            -También ataca los vínculos entre distintos aspectos de su self

            -También ataca los vínculos con r.e

            -También ataca los vínculos con r.i.

            ETC

 

-En la personalidad psicótica predomina el instinto de muerte. El orgullo se vuelve arrogancia (a diferencia de en la personalidad No piscótica, donde el orgullo es autovaloración.

 

-Psicótico no trae sueños, hasta avanzado el análisis, por ausencia de funcione alfa (a diferencia de algunos neuróticos que lo hacen por represión). Cuando un psicótico refiere un sueño, generalmente No es un sueño sino una alucinación nocturna. Estos fenómenos alucinatorios, llenos de elementos beta, se llama transformaciones en alucinosis porque en realidad No son pensamientos oníricos formados por elementos alfa. En los psicóticos también destaca la falta de asociaciones en relación al sueño

 

-Alucinaciones: evacuaciones de partes escindidas de la personalidad

 

-En todo insight las cosas se pueden ver desde 2 caras, Por el contrario, la reversión de la perspectiva es un fenómeno patológico por el que el paciente se queda en una sola perspectiva, desde la que aparentemente muestra un “acuerdo” y una “comprensión” con las ideas del analista. Esto lo hace para hacer fracasar al terapeuta y así evitar el dolor. Si no lo consigue: alucinaciones fugaces y evanescentes (ve mal, oye mal, entiende mal)

 

-Es característicos el splitting forzado donde la envidia hace que escindan los aspectos de gratificación más biológica, más operativa del objeto, de los vinculados a todo aspecto afectivo, amoroso, de sentir gratitud. Para evitar sentir gratitud, tratan al objeto como una cosa que da placer de manera mecánica, como si no hubiera relación

     PENSAMIENTO 

-Elementos beta: las impresiones sensoriales y las experiencias emocionales No transformadas para realizar funciones apropiadas como recordar, pensar, soñar. Son vistas como cosas en si mismas (Kant) y generalmente evacuadas (por i.p)

 

-Barrera de contacto: conjunto de elementos alfa que se adhieren entre si para marcar el contacto y la separación entre consciente/inconsciente. Permite diferenciar dormido de despierto, consciente de inconsciente, pasado de futuro

 

-Pantalla de elementos beta: estados mentales en los que No existe diferencia entre consciente e inconsciente, dormido y despierto

La barrera de contacto puede destruirse, quedando los elementos alfa despojados de sus características y convirtiéndose así en elementos beta que configuran objetos bizarros

Para Bion los pensamientos son genéticamente previos a la capacidad de pensar. Al principio los pensamientos van ligados a la impresiones sensoriales (protopensamientos

-Cuando el bebé no satisface su necesidad y se frustra se produce una realización negativa que puede posibilitar pensamiento, porque buscará (si tolera lo suficiente la frustración) una nueva realización para solucionar aquella no satisfactoria

 

-Si tolera la frustración: pensamientos

-Si No tolera la frustración: objeto malo

 

-Revêrie: receptividad materna necesaria para contener

 

-Fluctuación entre posiciones: Ps (posición esquizo-paranoide) y Pd (posición depresiva). Es un constante continuum

 

-Si la necesidad tiene realización (es satisfecha) permite su concepción (caracterizada por su calidad sensorio-perceptiva)

 -Menos continente-contenido: si el objeto le devuelve al sujeto sus elementos beta sin elaborar, produciéndole un terror sin nombre = pánico psicótico 

-En la capacidad de combinar pensamientos entre sí, de crear símbolos y lenguaje, la correlación, publicación  y  comunicación tendrán un rol importante

 

-Publicación: permite hacer conscientes los datos de los sentidos

 

-Comunicación: se realiza por la i.p. realista y se desarrolla como parte de la capacidad social del individuo; por medio de la comunicación se transmite el hecho de que ciertos fenómenos se encuentran en conjunción constante.

 

-La comunicación T-paciente, de la sesión se clasifica en:

 

E

J                                  E J E                D E                  L O S              U S O S

E         

Hipótesis definitoria 1

Enunciados falsos (NB: símbolo de psicología)

2

Notación

3

Atención

4

Indagación

5

Acción

6

…n

A Elementos beta

       

B Elementos alfa

       

C Pensamientos oníricos, sueños, mitos

       

D Pre-concepción

       

E Concepción

       

F Concepto

       

G Sistema deductivo científico

       

H Cálculo algebraico

       
        
 

G

E

N

É

T

I

C

O

 

-Preconcepción: estado mental de expectativa adaptado para recibir un restringido margen de fenómenos

            Ejemplo: la expectativa del lactante del pecho. Si se produce una realización con un predominio de muchos elementos senso-perceptivos, surge como consecuencia la concepción

 

-Concepción: cuando a la expectativa (preconcepción) le sigue una realización llena de elementos sesoperceptivos.

            Ejemplo: si después de desear el pecho, lo consigue

 

-Concepto: se deriva de la concepción, por un proceso que le ha liberado de aquellos elementos senso-perceptivos. Representa una categoría por enunciados ya existentes como por ejemplo: las teorías psicoanalíticas, las teorías científicas, leyes de la naturaleza…

 

-Sistemas deductivos científicos: conceptos + hipótesis + sistemas de hipótesis vinculados entre sí en una relación lógica

 

-Cálculo algebraico: varios signos pueden ser agrupados de acuerdo con ciertas reglas de combinación (como en matemáticas)

 

-El eje y o Eje Genético son los tipos de formulaciones (van de A –la menos evolucionada- a H –la más evolucionada-)

 

-El eje x o Eje de los usos es la finalidad con la que se hacen dichas formulaciones

 

-Hipótesis definitoria (columna 1): lo dice con asombro y curiosidad

 

-Columna 2: enunciados falsos, para impedir enunciados que generen angustia o involucren un cambio catastrófico

 

-Notación (columna 3): para registrar los enunciados que cumple la función de notación y memoria. Tiene cualidad de registro.

            Ejemplo: “usted me odia” estaría en esta columna si es una formulación para intentar estimular sucesos olvidados o recuerdos reprimidos

 

-Atención (columna 4): representa el uso descrito por Freud como la función de atención y de la atención flotante; sirve para explorar el medio y es importante para la discriminación

            Ejemplo: si usa un enunciado por ejemplo “uestes me odia” en un contexto de estímulo de asociación libre, ya sea en sí mismo o en el analista o como atención no dirigida, especialmente atención flotantes, será ubicado en esta columna

 

-Indagación (columna 5): enunciados que permiten la exploración de las cosas

            Ejemplo: si usa el enunciado “se que usted me odia” como un estímulo a algo especialmente ya conocido, ya sea un suceso u otras concepciones que requieran de atención psicoanalítica

 

-Acción (columna 6):  representa el uso de pensamientos relacionados con la acción o con transformaciones en acción

            Ejemplo: si usa el enunciado “se que usted me odia” en un contexto de acción, como una creencia que precede a una acción, por ejemplo irse del análisis

 

Finalidad de la tabla: pensar sobre cualquier comunicación verbal (incluyendo la monosilábica) y no verbal tanto de analista como de paciente!!!

     TRANSFORMACIONES 

-Constantemente hay transformaciones (T): ejemplo: cuando el paciente produce asociaciones a partir de sentimientos eso es una transformación. También el analista que recibe la infor la transforma en interpretación

 

O  es el hecho original

T-alfa: proceso

 

T-beta: producto final

 

Invariancia: aquello que queda inalterado en la transformación.

            Ejemplo: en un cuadro pinto un paisaje. Cuando miro el cuadro hay algo invariante que me hace reconocer que es aquel paisaje. En este ejemplo T-alfa es el proceso que se inicia con la impresión visual que tiene el pintor del paisaje y que se extiende hasta la elaboración del cuadro

 

Grupos de transformaciones: métodos para realizar transformaciones. Tipos:

           

1.      Transformaciones de movimiento rígido

-Hay poca deformación

-Se detectan rápidamente las invariantes

-Son fáciles de reconocer, interpretar

 2.      Transformaciones proyectivas

-Discursos poco comprensible del paciente, que se confunde con el terapeuta…

-Difícil de interpretar

                  -Las distancias y las épocas No se respetan. Hay una exageración y deformación de las mismas (hipérbole)

                  -Dificultad para detectar las invariantes

 

3.      Transformaciones en alucinosis

-Carencia de continente

-A veces alucinaciones clínicas

-A veces imposibles de comprender e interpretar  

En una línea a modo de continuum tendríamos que a menor distorsión de la realidad y el lenguaje, más cercanos a las transformaciones de movimiento rígido, mientras que las transformaciones en alucinosis conllevarían una mayor distorsión

 

-Si el cambio catastrófico se produce en un medio K: evolución

 

-Si el cambio catastrófico se produce en un medio –K sensación de catástrofe real.

 -Un hecho nuevo, cuando se aproxima a la mente, se genera una zona de turbulencia emocional  

-Si K va a O resistencias a la transformación

 

Evolución: proceso del analista desde un estado inicial de No entender hasta poder entender y dar interpretación

 

Lenguaje del logro: el derivado de No pretender rápidamente, llevado por el miedo, entender

 

(·)  este símbolo es espacio

 

(-) este símbolo es tiempo

      CONOCIMIENTO 

Función psicoanalítica de la personalidad: la relacionada con el conocimiento de la realidad psíquica

 

Vínculo K: expectativa de saber algo. Cuando predomina el vínculo K, los vínculos L (love) y H (hate) están subordinados.

 

Continente-contenido en vínculo simbiótico: la unión de 2 ideas para formar una tercera, para beneficio de las 3

 

Continente-contenido en vínculo parasitario: la unión de 2 ideas, una dependiente de la otra, para formar una 3ª, para perjuicio de las tres

 

Estado de descubrimiento: aquel que se deja llevar por la intuición y No por la memoria y el deseo, etc

 

Vértice: desde la perspectiva desde donde lo ves. Analista y paciente han de tener vértices a una distancia óptima: ni muy próximos, ni muy alejados. Ello permitirá la correlación y confrontación de dichos vértices. También se puede producir No entre 2 personas sino en una.

            Ejemplo: El analista piensa una idea desde 2 vértices diferentes. La distancia entre ambos le permitirá aclararse o confundirse.

  

Y  es el crecimiento mental

 

Privación: que el analista se resista de gratificar los impulsos del paciente y que el paciente resista su tendencia a la actuación

 

Unicidad (At-One-Ment): para poder interpretar hay que aceptar que en un principio no sabemos nada (O), hay que estar en unicidad con esta premisa

 

Cesura << / >>  barrera entre dos estados mentales, que bien aprovechada puede fomentar el desarrollo

    DISCUSIÓN SOBRE POSTKLEINIANOS a partir de Bleichmar  

-Los más destacados: Bion y Meltzer

 

-Bion es novedoso porque con su idea de que primero es necesario que la madre real desarrolle su función continente antes que el niño pueda introyectar, ya que recupera un cierto ambientalismo obviado por Klein y Freud

 

-Afinidad Bion-Winnicott: ambos destacan la existencia de una unidad madre-bebé inicial

 

-La postura de Bion es muy equilibrada porque no es ni totalmente innatista (como Klein, Freud y Hartmann) ni totalmente ambientalista (como Winnicott o Kohut)

 

-Klein:

            -la agresividad No es causada por la frustración

            -narcisismo y envidia no deben ser reducidos a fallas ambientales

            -pero a Klein le falta valorar la función de contención del otro, en el desarrollo del sujeto (que sí contempla Bion hablando de continente)

 

-Klein habla más de la Ps y Pd como etapas definidas. Ejemplo: dijo que en la psicosis clínica hay una regresión a etapas arcaicas. Bion, en cambio, tiene una concepción más dinámica de Ps y pd: se centra más en la fantasía y la r.o. que en la cronología o las consideraciones evolutivas. Klein no está en desacuerdo, pero Bion lo desarrolla más y hace hincapié en que en una misma sesión se pueden ir alternando Ps y Pd

 

NB: Bion ve la separación desde la ansiedad por la pérdida del continente más que desde el narcisismo (como dice Meltzer y también Rosenfeld, Betty Joseph). Así, para estos autores dejar al objeto produce ansiedad. Esta dependencia puede despertar rivalidad. Un objetivo: que el paciente acepte las limitaciones, disminución de la omnipotencia y que el paciente valore los o.e.

  

NB: Al igual que el resto de postkleinianos atienden a qué sucede en la transferencia, a diferencia de Klein que va más directamente a las fantasías tempranas, sin considerar primero que sucede en la transferencia

  Una crítica que reciben Meltzer y Bion es que no acaban de definir en qué lugar de la teoría psicoanalítica se sitúan sus ideas.